Thứ tư, 17/07/2024 20:11 (GMT+7)
Đồng Tháp xả lũ để lấy phù sa
Thời gian bắt đầu xả lũ dự kiến từ tháng 8 đến khoảng giữa tháng 10/2019, với tổng diện tích xả lũ năm nay là 90.200 ha, chiều sâu mực nước xả lũ từ 40 – 80 cm.

Thương hiệu đồng hành