Thứ hai, 17/01/2022 09:07 (GMT+7)
“Đường làng” giữa Sài Gòn
Tồn tại gần 30 năm, con đường đất đỏ vẫn nằm yên đó không biến đổi thay hình, gây nhiều khó khăn trong việc đi lại, chuyên chở hàng hóa của người dân.