Chủ nhật, 17/10/2021 01:16 (GMT+7)
Quận Cầu Giấy sẽ quyết tâm xử lý công khai
“Chúng tôi rất quyết liệt và quyết tâm trong vấn đề này! Có nhiều người bảo quận chúng tôi làm màu, nhưng lãnh đạo quận Cầu Giấy sẽ quyết tâm xử lý công khai, minh bạch”, ông Trần Việt Hà nói.