Thứ hai, 17/01/2022 07:30 (GMT+7)
Quảng Nam ban hành Bộ Tiêu chí du lịch xanh
Là tỉnh đầu tiên ban hành Bộ Tiêu chí du lịch xanh, UBND tỉnh Quảng Nam hy vọng việc cụ thể hóa Kế hoạch phát triển du lịch xanh đến năm 2025 của tỉnh sẽ đạt hiệu quả như mong đợi.