Thứ bảy, 03/12/2022 13:31 (GMT+7)
Nguồn gốc và ý nghĩa ngày 8/3
Ngày 8/3 hàng năm, phụ nữ trên thế giới được cả nhân loại tôn vinh. Tuy vậy, ngày 8/3 là ngày gì, nguồn gốc và ý nghĩa của ngày này không phải ai cũng hiểu rõ.