Chủ nhật, 01/10/2023 22:13 (GMT+7)
Phổ biến 5 QCVN về chất lượng môi trường xung quanh
Ngày 4/4, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức Hội thảo “Phổ biến nội dung 5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh và nội dung hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng nước tại Việt Nam”.