Thứ năm, 29/09/2022 21:20 (GMT+7)
Thay thế cát bằng vữa khô trộn sẵn
Đó là ý kiến được đưa ra tại hội thảo góp ý quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng TP.HCM đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, do Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức ngày 21.4.