Thứ tư, 22/03/2023 16:15 (GMT+7)
Phát triển đô thị Bắc Ninh đáng đến và đáng sống
Theo các chuyên gia, để phát triển đô thị Bắc Ninh hiện đại tạo hiệu ứng lan toả, liên kết vùng Thủ đô Hà Nội, việc thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch (QH) và các giải pháp quản lý từng bước tạo ra các khu đô thị mới là điều hết sức cần thiết.