Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 07/05/2021
Với câu hỏi “Sâu ăn lá cây, còn ăn được gì khác không?”, 2 em Trần Hoàng Mai và Thái Mỹ Huyền (lớp 9/1, Trường THCS Võ Văn Ký) ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tìm ra giải pháp xử lý rác thải nhựa.