Hà Nội, Thứ Tư Ngày 02/12/2020
Xót xa nhìn gỗ nổi trôi, kín mặt nước thủy điện rồi người ơi
1 2 ... 3