Thứ tư, 17/07/2024 21:06 (GMT+7)
Nâng cao giá trị gia tăng ngành Công nghiệp
Năm 2023, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ phát huy lợi thế, kết hợp các cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh, lĩnh vực công nghiệp đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
Khu công nghiệp “hút” vốn ngoại
Việt Nam có sức hút từ nhiều yếu tố như môi trường đầu tư ổn định, 15 hiệp định thương mại tự do,.., giúp Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất công nghiệp với giá thành phải chăng.
Sóc Trăng: Khai thác lợi thế cho phát triển công nghiệp
Từ năm 2016 đến nay, việc thu hút được đầu tư vào Khu công nghiệp An Nghiệp (Khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng) đã làm tăng kết quả giá trị sản xuất công nghiệp, đạt khoảng 10.000 - 12.000 tỷ đồng/năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 24%/năm.

Thương hiệu đồng hành