Thứ tư, 17/07/2024 03:53 (GMT+7)
Giúp dân tự phòng, tránh thiên tai
Khi kiến thức phòng chống thiên tai của người dân được nâng cao, biết tự phòng, tự tránh sẽ giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống xảy ra.

Thương hiệu đồng hành