Thứ bảy, 18/09/2021 18:44 (GMT+7)
Tương lai nào cho sông Tô Lịch?
Những năm qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều giải pháp khác nhau để cải tạo dòng sông. Tuy vậy, hiện nay sông Tô Lịch vẫn ô nhiễm trầm trọng.