Thứ tư, 26/01/2022 12:18 (GMT+7)
Phải biến rác thải thành tài nguyên
GS.TS.NGND Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và kỹ thuật, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho rằng cần áp dụng những công nghệ mới để giảm nhu cầu chôn lấp chất thải.
Rác - tài nguyên tái chế
Rác thải và xử lý rác thải đang là vấn đề nan giải tại nhiều quốc gia. Và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Bởi vậy, quản lý tốt nguồn chất thải, tái sử dụng hiệu quả chúng đang là hướng đi thích hợp.