Hà Nội, Thứ Tư Ngày 28/07/2021
Bộ TN&MT đang hoàn thiện Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia. Một trong các mục tiêu của Đề án là nâng chỉ số an ninh nguồn nước ở Việt Nam lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh nguồn nước ở KV
1 2 3 4 5 ... 6