Thứ ba, 29/11/2022 07:25 (GMT+7)
Bắc Giang: Cấp bách bảo vệ tài nguyên nước
Nước là nhu cầu thiết yếu đối với đời sống con người, đóng vai trò chủ đạo, quan trọng đối với phát triển các ngành kinh tế. Do nhiều nguyên nhân, nguồn tài nguyên quý này đang bị nhiều tác nhân gây ô nhiễm, đòi hỏi các biện pháp bảo vệ kịp thời.  
Thúc đẩy quản trị nguồn nước thông minh
Trước thực trạng khan hiếm nguồn nước hiện nay, những nghiên cứu đổi mới công nghệ để áp dụng phương thức quản lý bền vững sử, dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước là vấn đề cấp bách, cần thiết.
Sửa đổi Luật Tài nguyên nước - giải quyết phát sinh từ thực tiễn: Đổi mới tư duy an ninh nguồn nước
Trước nhu cầu lớn về khai thác, sử dụng nguồn nước hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi pháp luật về tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước cần phải sớm được cập nhật, sửa đổi, bổ sung.