Thứ sáu, 19/08/2022 06:41 (GMT+7)
Bất ổn dự án thép Cà Ná!
Có quá nhiều lý do cho thấy cần phải thẩm định cực kỳ kỹ lưỡng dự án “Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận” của Tập đoàn Hoa Sen trước khi cấp giấy phép đầu tư.