Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 25/06/2021
Một tối như những ngày chống dịch khác. Kíp vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình vừa hoàn thành chuyến đi ngoại tỉnh, vừa về lại cơ quan. Chưa kịp nghỉ, họ tiếp tục lên đường.
1 2 3 4 5 ... 8