Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 23/07/2021
Trái tim của giáo sư Ngô Bảo Châu cũng là trái tim của KTS Hoàng Thúc Hào và rất nhiều người khác, đang thầm lặng đem lại những điều tốt đẹp đến cho những trò nghèo, và cho cuộc đời.
1 4 5 6 7 ... 8