Thứ hai, 17/01/2022 09:15 (GMT+7)
Thiên tai và nhân tai
Từ đầu tháng 7/2018 đến nay, hình ảnh người Hà Nội vất vả “trốn cái nắng” lên đến 45°C được lan rộng trên nhiều phương tiện truyền thông và mạng xã hội.