Thứ ba, 06/12/2022 01:27 (GMT+7)
Thanh Hoá: Kỳ vọng từ các cụm công nghiệp
Trên địa bàn tỉnh hiện đã quy hoạch phát triển 91 cụm công nghiệp (CCN), với tổng diện tích 3.382,66 ha. Trong đó, đã thành lập được 38 CCN, với tổng diện tích 1.398,54 ha, tổng mức đầu tư đăng ký 9.875,4 tỷ đồng, vốn đầu tư hiện đạt 1.666,2 tỷ đồng.