Hà Nội, Thứ Năm Ngày 24/09/2020
Nghề nuôi cá lồng trên vịnh Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã giúp nhiều hộ gia đình khá giả. Tuy nhiên, do tự phát và thiếu khoa học trong nuôi thả khiến vịnh bị ô nhiễm nghiêm trọng.
1 2 3 4 5 6 ... 15