Thứ tư, 05/10/2022 07:16 (GMT+7)
Gỡ vướng trong xử lý nước thải
Để khắc phục tình trạng nhiều trạm xử lý nước thải đã được đầu tư nhưng chưa đưa vào vận hành, gây lãng phí, các cấp, ngành, địa phương cần sớm có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Không lãng phí tài nguyên ngầm
Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, thành phố Hà Nội lần đầu tiên và cũng là đô thị đầu tiên trong cả nước, phê duyệt Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm.
Cấp bách xử lý ô nhiễm tại làng nghề
Những năm qua, thành phố Hà Nội đã đầu tư nhiều nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường làng nghề. Tuy nhiên, để khắc phục triệt để ô nhiễm tại các khu vực này, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng.