Thứ bảy, 25/06/2022 15:06 (GMT+7)
Thu hồi đất đai bị tham nhũng chỉ đạt 14,29%
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, kết quả thu hồi đất đai bị tham nhũng chỉ đạt 14,29% so với yêu cầu. Điều này cho thấy, nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước trong lĩnh vực đất đai là rất lớn.