Thứ tư, 05/10/2022 22:24 (GMT+7)
Bài thơ: Cảm ơn anh
Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu bài thơ của tác giả Nguyên Âm (Đại Lộc) tặng Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Bài thơ: Mật thi 87
Có người đi qua/bước chân vội /những con chữ trên đường/vang tiếng dép/Ngày nhàm chán đang chờ họ?
Mù mịt...
Hôm qua được buổi trong trời//Hôm nay mù mịt người ơi lạnh lòng...
Hiếu...(*)
Người con lưng cõng cha mình//Vượt bao nhiêu nỗi...thác ghềnh đi tiêm...