Thứ ba, 07/12/2021 20:09 (GMT+7)
Cây 'sáng kiến' của ngành thoát nước
Tận tâm với công việc, những năm qua, anh Phạm Thành Trung, công nhân Đội Quản lý duy trì hồ (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) đã không ngừng học hỏi và có nhiều sáng kiến trong quá trình làm việc.