Thứ ba, 16/08/2022 08:02 (GMT+7)
Thực tiễn công tác triển khai ĐSĐT Hà Nội
Thủ đô Hà Nội triển khai xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị(ĐSĐT) với tổng chiều dài 417,8 km, các dự án đều có quy mô lớn, công nghệ kỹ thuật phức tạp, tuy nhiên quá trình triển khai đều gặp nhiều vướng mắc dẫn đến chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ...