Thứ tư, 24/07/2024 00:47 (GMT+7)
Trách nhiệm tái chế, thu gom và xử lý chất thải
Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nhiều hiệp hội, doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện vẫn chưa biết rõ hoặc chưa hiểu hết trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.
Nỗ lực thu gom, xử lý rác thải sau tết ở Hà Tĩnh
Rác phát sinh sau tết, nhất là từ các loại hoa, cây cảnh cùng số tồn đọng trước đó khiến lượng rác thải sinh hoạt ở Hà Tĩnh tăng cao. Các công nhân vệ sinh môi trường đang nỗ lực để thu gom, xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Thương hiệu đồng hành