Chủ nhật, 03/07/2022 22:29 (GMT+7)
Không thể 'bao cấp' phí rác thải
Thay đổi cách thức thu phí rác thải theo khối lượng, ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc xử lý rác thải từ quá trình sản xuất... là những việc cần làm để giảm bớt gánh nặng xử lý rác.