Thứ sáu, 02/12/2022 23:06 (GMT+7)
Hội nghị Ban chỉ đạo lần thứ 4
Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo trung ương tổng kết nghị quyết số 19-NQ/TW; ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế trung ương, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trung ương, chủ trì hội nghị.