Hà Nội, Thứ Ba Ngày 25/02/2020
Xót xa nhìn gỗ nổi trôi, kín mặt nước thủy điện rồi người ơi