Thứ ba, 16/08/2022 14:37 (GMT+7)
Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,17% ở Hà Nam
Hà Nam có 77 bài thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 10, đây là nội dung trong Báo cáo thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của tỉnh, trong số 9 môn thi, trong đó môn có nhiều điểm 0 nhất là môn Địa Lý. Tỷ lệ bài thi dưới điểm 5 toàn tỉnh là 14,85%.