Thứ sáu, 02/12/2022 23:26 (GMT+7)
NÓI THẲNG: Hãy để họ về nhà!
Vì mưu sinh, hàng trăm ngàn người phải tha phương cầu thực. Giờ họ gặp khó khăn vì dịch bệnh nên đang rất cần những vòng tay nhân ái và trách nhiệm, mở đường để họ hồi hương trong trật tự.