Thứ sáu, 29/10/2021 04:47 (GMT+7)
Hối hả lo đảm bảo năng lượng
Với thực tế nhu cầu năng lượng của Việt Nam tăng rất nhanh trong 15 năm qua, câu chuyện lo đảm bảo năng lượng, cụ thể là đảm bảo điện cho phát triển kinh tế – xã hội, tiếp tục được đặt ra cấp bách.