Hà Nội, Thứ Hai Ngày 17/05/2021
“35 năm gắn bó với rừng, với kinh nghiệm và sự tâm huyết, bác Binh đã góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng đặc dụng ở Na Hang. Bác cũng là người “tiếp lửa” cho thế hệ trẻ trong việc bảo vệ rừng.
1 ... 2