Thứ sáu, 27/05/2022 07:45 (GMT+7)
Gỡ khó cho doanh nghiệp vận tải
UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất chủ trương điều chỉnh doanh thu, sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt do nguyên nhân bất khả kháng.