Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 14/08/2020
UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 1822/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu. Kết quả điều tra có 96.807ha đất bị thoái hóa, chiếm 85,35% diện tích điều tra.