Thứ ba, 26/10/2021 02:26 (GMT+7)
Cần lắm những tấm lòng…
Không có nguồn thu nhập nào, bản thân bị ung thư, hiện gia đình đã kiệt quệ, túng quẫn, một người đàn ông ở Đăk Nông đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua cơn hoạn nạn.