Thứ hai, 27/09/2021 08:42 (GMT+7)
Thế bất lực của Ủy hội sông Mekong
Việc củng cố vai trò Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission – MRC) đã được nêu là yếu tố quan trọng trong quản lý nguồn nước và môi trường con sông có lưu lượng nước lớn thứ 10 thế giới này.