Thứ tư, 17/07/2024 21:12 (GMT+7)
Hiện trạng về chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác thu giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn một số khó khăn, tồn tại. Nhất là theo quy định mới, việc tính chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có nhiều điểm khác trước đây.

Thương hiệu đồng hành