Hà Nội, Thứ Hai Ngày 26/10/2020
Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, mức độ tác hại của nó ở từng vùng là khác nhau. Với Việt Nam, những năm qua, tác động của biến đổi khí hậu rất rõ rệt, trong đó có khu vực miền núi.
1 6 7 8 9 10 ... 18