Hà Nội, Thứ Hai Ngày 21/06/2021
Thủ đô mới chỉ có 6 cây cầu qua sông Hồng gồm Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì trên quãng chiều dài khoảng 20km đang hàng ngày kết nối đôi bờ Nam - Bắc.