Thứ tư, 05/10/2022 22:47 (GMT+7)
Phân loại rác: phạt cao đã đủ?
Là chủ trương kiên quyết rất đáng ghi nhận từ chính quyền, nhưng không chỉ đưa ra mức phạt cao, để làm được việc này còn rất nhiều chuyện thuộc về tổ chức và kỹ thuật phải tính đến.