Thứ hai, 30/01/2023 14:47 (GMT+7)
Lạnh...(*)
Phải chăng? Cái lạnh trời mây//Ngấm vào cung bậc nơi này núi sông...
Việc thu phí ở Yên Tử Bộ VHTT&DL nói gì?
Việc hạn chế đốt vàng mã ở những cơ sở thờ tự được Bộ VHTT&DL hoàn toàn ủng hộ còn việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa không thuộc thẩm quyền của Bộ.