Thứ tư, 18/05/2022 04:55 (GMT+7)
Yeah1 chính thức bị YouTube ngưng hợp tác
Yeah 1 vừa chính thức xác nhận việc bị YouTube chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung kể từ ngày 1.4, có nghĩa Yeah1 Network sẽ không thể hoạt động như một đại diện quản lý kênh cho YouTube.