Hà Nội, Thứ Năm Ngày 26/11/2020
Người dân kêu cứu vì đất hợp pháp được dùng làm đường đi chung bỗng bị người khác ngang nhiên phá hoại và chiếm đoạt trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
1 2 3 4 5 ... 17