Hà Nội, Chủ nhật Ngày 20/09/2020

Điện Biên: 'Cắt' hàng trăm héc ta rừng tự nhiên để làm dự án?

Tây Bắc, 15:30 22/11/2018

UBND tỉnh Điện Biên đã có tờ trình gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng hàng trăm héc ta rừng tự nhiên để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Theo văn bản 2596/UBND-KTN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Điện Biên gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, trên cơ sở rà soát, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của các dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 (đợt 1).

Cụ thể, có 17 dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp với tổng diện tích rừng tự nhiên cần chuyển đổi là 226,09 ha. Trong đó, có 2 dự án đã đầy đủ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng 21,93 ha (rừng đặc dụng 1,8ha, rừng phòng hộ 18,89 ha và rừng sản xuất 1,24ha) là Dự án đường Tây Trang – Bản Pa Thơm và Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ nước Pa Khoang, huyện Điện Biên.

Văn bản của UBND tỉnh Điện Biên gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT xin thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

15 dự án đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng với tổng diện tích rừng tự nhiên cần chuyển đổi mục đích là 204,16 ha và diện tích đất lâm nghiệp không có rừng thuộc quy hoạch rừng đặc dụng cần chuyển đổi là 10,81ha gồm: 3 dự án thủy điện với diện tích rừng tự nhiên 19,44 ha (rừng phòng hộ 5,59 ha, rừng sản xuất 13,85ha); 12 dự án công cộng, an sinh xã hội với diện tích rừng chuyển đổi 184,72ha (rừng đặc dụng 0,16 ha, 95,42 ha rừng phòng hộ và 89,14 ha rừng sản xuất); đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch rừng đặc dụng là 10,81 ha.

Dự án Thủy điện Long Tạo.

Điều đặc biệt, trong văn bản này nêu rõ: UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm cho ý kiến với 2 dự án đã hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng và thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Điện Biên được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với 15 dự án còn lại.

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên: 'Cắt' hàng trăm héc ta rừng tự nhiên để làm dự án? tại chuyên mục Đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đất
Tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, đất bị khai thác dùng làm san lấp mặt bằng, làm đường giao thông, bị các doanh nghiệp buôn bán một cách vô tội vạ.