Hà Nội, Thứ Hai Ngày 28/09/2020
Việc quy định quá khắt khe đối tượng không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đang gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.
1 2 3 4 5 ... 14