Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 24/04/2021

Phú Thọ: Sai phạm trong quản lý đất đai,khai thác khoáng sản

Mtđt, 08:37 12/02/2020

Ngày 10-2, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 169/TB-TTCP về việc thanh tra công tác qlý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của Phú Thọ.

Nhiều sai phạm, thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản tại Phú Thọ (Ảnh: Internet)

Kế hoạch sử dụng đất chưa đúng theo quy hoạch

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2006 - 2017, công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý sử dụng đất đã được UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện và dần đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật; quá trình quản lý, sử dụng đã điều chỉnh một số quy hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương… góp phần quan trọng thu hút được lượng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước vào địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng đối với một số dự án Khu nhà ở đô thị còn một số tồn tại, khuyết điểm như chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao, một số nội dung, chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch chưa sát thực tế, một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp so với quy hoạch được phê duyệt như: Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 thực hiện đạt 41,5%, giai đoạn 2011-2015 thực hiện đạt 45 8% đất ở tại đô thị thực hiện đạt 78,5%...

Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai nên phải lùi tiến độ thực hiện; quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt đến năm 2010, trong đó một số loại đất thực hiện vượt so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, như: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ theo quy hoạch được duyệt 377ha, kết quả thực hiện 544ha, vượt 167ha (tăng 144,3%); đất cơ sở sản xuất kinh doanh theoquy hoạch được duyệt 1.385ha, kết quả thực hiện là 1.527ha, vượt 142ha (tăng 110,3%); đất cho hoạt động khoáng sản theo quy hoạch được duyệt 834ha, kết quả thực hiện 1.159ha, vượt 325ha (tăng 180%), dẫn đến triển khai một số dự án đầu tư trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, không phù hợp với quy định tại Điều 11, Luật Đất đai năm 2003.

Kết luận thanh tra chỉ rõ trách nhiệm đối với những sai phạm nêu trên thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Sơn, huyện Tân Sơn.

Chậm nộp tiền sử dụng đất gây thất thu ngân sách hàng tỷ đồng

Đối với việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tổng số tiền phải thu từ năm 2006 đến hết năm 2017 hơn 1,1 nghìn tỷ đồng; số tiền còn nợ hơn 37,9 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất hơn 19 tỷ đồng; tiền thuê đất hơn 18,9 tỷ đồng). Sau thời điểm thanh tra, một số CĐT đã nộp hơn 11,7 tỷ đồng; số tiền còn nợ hơn 29 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hơn 26,2 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 2,7 tỷ đồng), vi phạm Khoản 3, Điều 6, Khoản 7, Điều 12, Khoản 3, Điều 170 Luật Đất đai năm 2013. Trách nhiệm đối với những sai phạm nêu trên thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, Cục thuế tỉnh và các đơn vị trực thuộc; các chủ đầu tư dự án.

Đối với việc quản lý sử dụng đất, theo kết luận thanh tra, dự án Khu nhà ở phường Nông Trang phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu xây dựng công trình theo quy định, nhưng UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 61, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại dự án này là vẫn được nhưng phải điều chỉnh và hoàn thiện lại trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá, TP Việt Trì, phê duyệt theo phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng UBND tỉnh Phú Thọ giao cho các CĐT không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Tài chính trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính đã đưa khoản thuế VAT vào tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng để giảm trừ tiền sử dụng đất là không phù hợp với quy định, gây thất thu ngân sách Nhà nước, trong đó: Dự án Khu nhà ở phường Nông Trang hơn 1,2 tỷ đồng; dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá hơn 4,8 tỷ đồng, vi phạm pháp luật về kế toán, thuế giá trị gia tăng không hạch toán vào doanh thu, chi phí của doanh nghiệp mà phải hoạch toán riêng.

Trong 6 dự án đầu tư thì có tới 4 dự án (Khu nhà ở phường Nông Trang; Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá; Khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa; Khu nhà ở đô thị Tân Dân) chậm tiến độ thực hiện so với quy định. Chủ đầu tư một số dự án còn nợ tiền, chậm nộp tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, Sở Tài chính còn trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất đối với một số dự án sử dụng đất không đúng quy định tại Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính như dự án Khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa số tiền hơn 7,1 tỷ đồng; D.A Khu nhà ở đô thị Tân Dân hơn 3,5 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Mường Thanh Phú Thọ khởi công xây dựng công trình trước khi cấp giấy phép xây dựng, trước khi được bàn giao đất trên thực địa.

Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, theo Thanh tra Chính phủ, qua thanh tra phát hiện một số tồn tại, thiếu sót như công tác khảo sát lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư chưa đúng quy định; tiến độ thực hiện chậm so với phê duyệt; công tác thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán còn thiếu sót dẫn đến trong quá trình thực hiện dự án phải bổ sung, điều chỉnh thiết kế, dự toán nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình, có đơn vị không lập dự toán công trình, nhưng vẫn hưởng số tiền 220 triệu đồng như Cty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO1…

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và nghiệm thu thanh toán các gói thầu, đề xuất quyết toán, điều chỉnh giá không đúng quy định, định mức của Bộ Xây dựng với tổng số tiền được phát hiện qua thanh tra hơn 42,8 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý trong hoạt động khoáng sản, theo Thanh tra Chính phủ, việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các tồ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cơ bản đã được UBND các cấp, các sở, ngành triển khai và được điều chỉnhkịp thời phù hợp với các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua thanh tra, phát hiện giai đoạn từ năm 2006 đến nay, UBND tỉnh Phú Thọ đã thu hồi đất cho hoạt động khoáng sản vượt 333,34 ha so với quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt, vào các loại đất khác, vi phạm Luật Đất đai; các sai phạm về tài chính trong hoạt động khoáng sản với tổng số tiền hơn 24,1 tỷ đồng.

Khắc phục hậu quả, kiểm điểm cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện một số nội dung như:

Giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản đã nêu trong kết luận thanh tra.

Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư dự án đang còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thuế, phí còn phải nộp về ngân sách Nhà nước, có biện pháp xử lý phạt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp không chấp hành. Đối với một số trường hợp không cỏ khả năng thực hiện, UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét, xử lý theo quy định.

Chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra, rà soát cụ thể để xác định bổ sung tiền sử dụng đất đối với các dự án do chủ đầu tư tự chuyển mục đích sử dụng đất; tính chưa đúng về tiền sử dụng đất các chủ đầu tư phải nộp, thu về ngân sách Nhà nước được nêu trong kết luận này và các dự án trên toàn tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, TP khẩn trương lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Đối với dự án khu nhà ở phường Nông Trang, thực hiện điều chỉnh và hoàn thiện lại trình tự, thủ tục thực hiện D.A đầu tư theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 61 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Rà soát lại nghĩa vụ tài chính đất đai, xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án Khu nhà ở và Dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá theo quy định và thu đúng, thu đủ về ngân sách Nhà nước. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với sai phạm trên…

Xin ý kiến thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng đối với dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Mường Thanh Phú Thọ, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, chuyển mục đích sử dụng diện tích hơn 1,4 nghìn m2 (phần diện tích sàn căn hộ từ tầng 14 đến tầng 27) từ hình thức căn hộ cao cấp cho thuê sang hình thức căn hộ ở cao cấp lâu dài để đảm bào quyền lợi cho người mua nhà và tránh phát sinh khiếu kiện…

Kiểm tra, rà soát, xử lý đối với diện tích hơn 333ha đất đã thu hồi cho hoạt động khoáng sản vượt quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật…

Giao Tổng Cục Thuế (Bộ Tài chính) kiểm tra, rà soát việc nộp thế chuyển nhượng dự án khu nhà ở phường Nông Trang.

Giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài Chính hướng dẫn UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra, xử lý thu hồi đất với khoản chi phí dự phòng của dự án khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa và dự án khu nhà ở đô thị Tân Dân đã đưa vào tổng chi phí phát triển, khi xác định tiền dử dụng đất theo phương pháp thăng dư không đúng với quy định.

Giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ rà soát, thu hồi và giảm trừ khi thanh, quyết toán do vi phạm với số tiền hơn 33 tỷ đồng tại các dự án sử dụng đất; đôn đốc, thu hồi số tiền hơn 72 tỷ đồng do các chủ đầu tư còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chậm nộp, tiền ký quỹ, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, TN&MT, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Cục Thuế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND TP Việt Trì, UBND thị xã Phú Thọ, UBND huyện Thanh Sơn và UBND huyện Tân Sơn qua các thời kỳ đối với các sai phạm được chỉ ra qua thanh tra.

Theo Báo Xây dựng

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Sai phạm trong quản lý đất đai,khai thác khoáng sản tại chuyên mục Đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đất