Hà Nội, Thứ Ba Ngày 25/02/2020

Tây Ninh: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Ngọc Bùi, 08:36 10/09/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép...

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn như: quy định của pháp luật về đất đai còn một số nội dung chưa đồng bộ với luật khác, còn có trường hợp thực hiện Luật Đất đai chưa nghiêm; việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện ở nhiều địa phương còn chậm; công tác quản lý Nhà nước về đất đai có trường hợp chưa bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa thường xuyên; việc giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình của một số đơn vị còn lỏng lẻo, nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý kịp thời; còn xảy ra tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vi phạm hành lang bảo vệ giao thông, thuỷ lợi, đê điều, sông suối; việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm có trường hợp chưa bảo đảm quy trình hoặc còn chậm tiến độ...

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn.

Do đó, để chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, kịp thời tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Tây Ninh theo quy định của Luật Đất đai và các Nghị định chuyên ngành.

Song song với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài thuộc quyền quản lý.

Đồng thời chủ động, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

UBND tỉnh cũng đề nghị xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật đất đai hiện hành để tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo Bộ TN&MT tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục...

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các bất cập, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; chấn chỉnh công tác xây dựng, điều chỉnh bổ sung và triển khai thực hiện quy hoạch chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư, hạn chế thấp nhất tình trạng phải cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, trừ các dự án cấp bách và thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh; tiếp tục kiểm tra, rà soát đối với dự án đã được UBND các huyện, thành phố giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc không đưa đất vào sử dụng; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện...

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Tây Ninh: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại chuyên mục Đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đất