Hà Nội, Thứ Tư Ngày 30/09/2020

Thông qua 407 công trình chuyển mục đích đất

MTĐT, 10:09 23/12/2017

HĐND TP đã thông qua Nghị quyết Danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn Hà Nội năm 2018.

Báo điện tử VOV đưa tin, HĐND TP.Hà Nội ban hành Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018, gồm 1.415 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích 4.654,27ha.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

Cụ thể, thông qua danh mục 1.415 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích 4.654,27ha.

Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối kinh phí trong Nghị quyết HĐND Thành phố về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2018.

HĐND TP.Hà Nội thông qua danh mục 407 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 644,67ha.

Đất lúa ở ngoại thành bị chiếm xây dựng nhà xưởng.

HĐND TP cũng giao UBND TP trong quá trình thực hiện tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án.

Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND TP thông qua thì UBND TP tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND TP thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất, thông tin báo kinh tế & đô thị.

Trước đó, trong tờ trình về nội dung này, đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND TP, Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Trọng Đông cho biết: Số dự án thu hồi đất năm 2017 ước đạt 67% kế hoạch, số dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng. hộ, rừng đặc dụng ước đạt 60% kế hoạch. Cụ thể, UBND TP đã giao đất hoặc Sở TN&MT đã cắm mốc giới GPMB 620 dự án, thu hồi đất khoảng 1752ha. Chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 258 dự án, diện tích 556ha.

UBND TP tiếp tục cải cách hành chính, nhất là giải quyết các TTHC trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và đất đai để thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố theo đúng kế hoạch đề ra.

Công khai danh mục các dự án, công trình trong danh mục thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận của người dân, đặc biệt đối với những vùng bị thu hồi đất.

Thực hiện đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất, đảm bảo người dân có cuộc sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

T/H

Bạn đang đọc bài viết Thông qua 407 công trình chuyển mục đích đất tại chuyên mục Đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đất